Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 04 december 2022

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Bernardus Smytegelt

Tekstgedeelte: Lukas 1:38. En Maria zede: Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar

Thema: Adventspredikatie. Een hemelse boodschap.
De inhoud van het eerste hoofdstuk van Lukas. De gestalte van Maria toen zij die boodschap kreeg. De stichting die hier voor ons in is. 

Uit: Der vaderen erfenis. Deel 24. Zes predikaties (2019)

Liturgie: Lofzang van Maria:1; Tien Geboden; Luk.1; Ps.119:17,20;Lofzang van Zacharias:2; Ps.85:3,4

 

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Ds. W.C. Lamain

Tekstgedeelte: Genesis 49: 24b. Daarvan is hij een herder, een steen Israëls. 

Thema: Adventspredikatie. De vrucht van de machtige Jakobs.
Zoals Hij in Jozef als type is aanschouwd. Zoals dat in Christus volkomen is verwezenlijkt. Zoals Hij als zodanig met blijdschap door de Kerk wordt erkend. 

Uit: Pleisterplaatsen. Acht predikaties (2001) 

Liturgie: Ps.80:1; Twaalf Artikelen; Gen. 49:1-28; Ps 23:1,2; Ps.119:36; Ps.142:5

2022-12-04 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`