Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Donderdag

Op 21 januari 2021

19.30 - Kerkdienst

Predikant: Ds. W.J. op 't Hof

Tekstgedeelte: Openbaring 7:2-3. En ik zag een anderen Engel opkomen van den opgang der zon, hebbende het zegel des levenden Gods; en hij riep met een grote stem tot de vier engelen, aan welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden.

Thema: Stilte voor de storm.
De vijfde engel. Uitstel. Het doel van het uitstel.

Liturgie: Ps.71:10; Twaalf Artikelen; Openb.7:1-8; Ps.2:6; Ps.2:4; Ps.103:5; Ps.95:5

 

 

 

2021-01-21 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`