Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Donderdag

Op 04 februari 2021

19.30 - Kerkdienst

Predikant: Ds. D. Heemskerk

Tekstgedeelte: Lukas 8:18. Ziet dan hoe gij hoort; want zo wie heeft, dien zal gegeven worden; en zo wie niet heeft, ook hetgeen dat hij meent te hebben, zal van hem genomen worden.

Thema: Zie dan hoe gij hoort.
Een woord tot opwekking. Een woord tot vertroosting. Een woord tot waarschuwing.

Liturgie: Ps.49:1; Twaalf Artikelen; Luk.8:1-18; Ps.25:2,3,4; Ps.139:14; Ps.89:7,8

 

 

 

2021-02-04 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`