Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag 2e Kerstdag

Op 26 december 2021

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Ds. M.A. Mieras

Tekstgedeelte: Lukas 2:28-30. Zo nam hij Hetzelve in zijn armen en loofde God en zeide: Nu laat Gij, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw woord; Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien.

Thema: Kerstpredikatie. Simeon in de tempel.
Een uitziende Simeon. Het Kind in zijn Armen. De getuigenis, welke hij geven mocht. 

Uit: Ontslapen in God in Christus. Elf preken (1981)

Liturgie: Ps.36:3; Tien Geboden; Jes.11; Ps.118:7; Ps.11:3; Ps.84:6

 

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Thomas Boston

Tekstgedeelte: Jesaja 55:4. Zie, Ik heb Hem tot een Getuige der volken gegeven, een Vorst en Gebieder der Volken.

Thema: Kerstpredikatie. Christus, de Gave des Vaders aan Zijn uitverkoren volk.
Enkele bijzondere stappen in Gods edele gave van Christus. Waarom deze gave zo opmerkelijk is. Wat wij mogen zien in des Vaders schenking van deze gave. 

 Uit: Bibliotheek Overjarig Koren (1984)

Liturgie: Ps.40:4; Twaalf Artikelen; Jes.55; Ps.33:6,11; Ps.2:6; Ps.22:14,16

2021-12-26 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`