Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

  

Ontstaan
In het gebouw van de Evangelisatie is tevens de Christelijke bibliotheek ‘Beth-Séfer’ gehuisvest. Mede op initiatief van het bestuur werd deze leesbibliotheek in 1976 opgericht als alternatief voor het seculiere en onzedelijke lectuuraanbod van de openbare bibliotheken. 

Boekencollectie
De boekencollectie van Beth-Séfer bestaat uit verantwoorde christelijke leesboeken, theologische boeken en stichtelijke lectuur voor jong en oud.

Openingstijden
Iedere vrijdagavond is de bibliotheek voor bezoekers geopend. Er zijn vrijwilligers beschikbaar voor het beheren van het boekenbestand en het verzorgen van de uitleningen.  

Huisregels

Catalogus

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`