Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Christelijke handreiking
De tweede doelstelling van de Evangelisatie is de financiële ondersteuning van behoeftige leden van de vereniging. Diaconale hulp aan gemeenteleden wordt zo discreet mogelijk verleend. 

Goede doelen
Donaties worden gedaan aan instellingen als GBS, Adullam, Mbuma en Kom over en Help. In voorkomende gevallen wordt gecollecteerd voor noodhulp van slachtoffers in ramp en crisisgebieden elders in de wereld. De opbrengst van deze collecten wordt meestal ter beschikking gesteld van de hulporganisatie Woord en Daad. 

ANBI status
De Evangelisatie beschikt over de zgn. ANBI status. 

 

 

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`