Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

De zondagdiensten
De kleine gemeente komt elke zondag in het kerkgebouw Kerkweg 66 bijeen. Als regel worden er dan leesdiensten gehouden. Er worden preken gelezen van Nederlandse, Engelse en Schotse oudvaders en van inmiddels overleden predikanten die ook in de Evangelisatie hebben voorgegaan. Uit deze onschatbare nalatenschap wordt naar behoefte geput voor gebruik in de kerkdiensten.      

De weekdiensten
In de Evangelisatie worden ook regelmatig weekdiensten gehouden, waarin behoudende predikanten uit de rechterflank van de gereformeerde gezindte voorgaan. Deze diensten, meestal op een donderdagavond, worden aangekondigd in het Reformatorisch Dagblad.  

Weekdienstagenda 
Twee keer per jaar verschijnt er een Weekdienstagenda waarop de weekdiensten van het 1e halfjaar en 2e halfjaar staan vermeld.

Welke preken en voorgangers
Bij voorkeur worden preken gelezen die ons schriftuurlijk onderwijzen in de weg des heils. Dat in de mens slechts de dood is, en het leven alleen in Jezus Christus, door het geschonken geloof en de verlossing door Zijn verzoenend bloed. Preken, waarin ook bevindelijk onderwijs wordt gegeven over de gangen van Sions Borg met Zijn ellendige en arme volk. Over de troost en de hartelijke vreugde in God vanwege de redding van de ziel. Waarin ook het onderscheid tussen het ware en het schijngeloof aan de orde komt en het doen van zelfonderzoek. Juist daarom zijn de ‘oudvaders’ het zo waard om gelezen te worden. Ze openen de Schriften. De uitdrukking ‘veel geprezen maar weinig gelezen’ is helaas bekend. Maar het lezen van deze preken is noodzakelijk om met de rijke inhoud vertrouwd te raken. Het gaat om ons eeuwig zielenheil. ‘Span u een weinig in’ lezen we meermalen in de nagelaten preken van de 17e eeuwse predikant Smytegelt. Het beluisteren van de diep geestelijke inzichten die Godvrezende predikanten uit voorgaande eeuwen hadden in de Waarheid Gods en in het zielenleven van hun gemeenteleden, strekt ons vaak tot verwondering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`