Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`