Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 06 november 2022

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Ds. C. Smits

Tekstgedeelte: Jesaja 14:32. Wat zal men dan antwoorden den boden des volks? Dat de HEERE Sion gegrond heeft, opdat de bedrukten Zijns volks een toevlucht daarin hebben zouden. 

Thema: Hervormingsdag 31 oktober. Een Goddelijk antwoord aan de boden des volks.
Het sluit zich aan bij Sions toestand. Het getuigt van Sions vastheid. Het is vertroostend voor Sions inwoners. 

Uit: Een Goddelijk antwoord aan de boden des volks. Eskol Reeks nummer 34 (2022)

Liturgie: Ps.46:1; Tien Geboden; Jes.14:12-32; Ps.87:1,2,3; Ps.72:6; Ps.132:9

 

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Ds. W.C. Lamain

Tekstgedeelte: Psalm 69:1-21. Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op Schóschannim. Verlos mij o God, want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel. 

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 15 Van des Heilands lijden.

Uit: Troostrijk onderwijs. Heidelbergse Catechismus in 83 predikaties (2019)

Liturgie: Ps.69:1,2; Twaalf Artikelen; Psalm 69:1-21; Ps.69:3,4; Ps.89:16,17; Ps.57:2,3

2022-11-06 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`