Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Donderdag

Op 17 november 2022

19.30 - Kerkdienst

Predikant: Ds. D. Heemskerk

Tekstgedeelte: Lukas 7: 9. En Jezus dit horende, verwonderde Zich over hem; en Zich omkerende, zeide tot de schare die Hem volgde: Ik zeg ulieden: Ik heb zo groot geloof zelfs in Israël niet gevonden. 

Thema: De genade Gods in de hoofdman over honderd.
De openbaring in de wandel. De beleving in het hart. De bekroning door Christus.

Liturgie: Ps.119:25,53; Twaalf Artikelen; Luk.7:1-10; Ps.72:6,7,10; Ps.145:6; Ps.118:4,9

 

       

 

  

 

2022-11-17 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`