Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 27 november 2022

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Ds. D. Monster

Tekstgedeelte: Psalm 40:7-9. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer, Gij hebt Mij de oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt Gij niet geeist. Toen zeide Ik: Zie, Ik kom; in de rol des boeks is van Mij geschreven. Ik heb lust, o Mijn God, om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden Mijns ingewands.

Thema: Adventspredikatie. De komst van de beloofde Zaligmaker.
Waarin God geen lust gehad heeft. Waarin God wel lust gehad heeft.

Uit: Zie, Mijn Knecht. Deel 1. Tien predikaties (2007)

Liturgie: Lofzang van Zacharias:1; Tien Geboden; Psalm 40; Ps.40:3,4; Ps.132:10,11,12; Ps.119:84

 

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Ds. W.C. Lamain

Tekstgedeelte: Psalm 88. Een lied, een psalm voor de kinderen van Korach, voor den opperzangmeester, op Máchalath Leánnôth; een onderwijzing van Heman de Ezrahiet.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 16 vraag 44 Van des Heilands dood, begraving en nederdaling ter helle.

Uit: Troostrijk onderwijs. Heidelbergse Catechismus in 83 predikaties (2019)

Liturgie: Ps.25:1,2; Twaalf Artikelen; Psalm 88; Ps 88:1,2; Ps.91:7,8; Ps.116:6,7

2022-11-27 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`