Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Donderdag

Op 08 december 2022

19.30 - Kerkdienst

Predikant: Ds. W.J. op 't Hof

Tekstgedeelte: Johannes 2:11. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galiléa, en heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem.

Thema: Het beginsel der tekenen.
Gebrek aan natuurlijke wijn. Overvloed aan geestelijke wijn.

Liturgie: Ps.40:8; Twaalf Artikelen; Joh. 2:1-11; Ps.16:3; Ps.9:9; Ps.43:5

 

       

 

  

 

2022-12-08 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`