Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 11 december 2022

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Ds. T. Klok

Tekstgedeelte: Jesaja 9:5a. Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder.

Thema: Adventspredikatie. Het allergrootste Geschenk.
Het allergrootste Geschenk aan ons gegeven. Wat op Zijn schouders komt te rusten. 

Uit: Zijn liefelijke Namen. Zeven preken (2021)

Liturgie: Ps.113:3; Tien Geboden; Jes. 9; Ps.98:2,3; Ps.89:3; Ps.132:8

 

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Alphonse Pierre Antoine du Cloux

Tekstgedeelte: Maleachii 4:2. Ulieden daarentegen die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen als mestkalveren. 

Thema: Adventspredikatie. Voor wie zal de Zon der gerechtigheid opgaan.
Wie de personen zijn, tot welke de profeet sprak. Welke de belofte was, die hij hun schonk.

Uit: Maak mij levend naar Uw woord. Twaalftal leerredenen. Lijdensstoffen (2014)

Liturgie: Lofzang van Zacharias:4,5; Twaalf Artikelen; Mal.4; Ps.91:1; Ps.43:3; Ps.84:6

2022-12-11 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`