Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Donderdag

Op 22 december 2022

19.30 - Kerkdienst

Predikant: Ds. J.D. Heikamp

Tekstgedeelte: Lukas 1:64. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt, en hij sprak, God lovende.

Thema: Adventspredikatie. Een tong om Gods lof te verkondigen.
De  bestrijding 
van Zacharias. De verlossing van Zacharias. De lofzang van Zacharias.

Liturgie: Lofzang van Zacharias:4,5; Twaalf Artikelen; Luk.1:57-80; Ps.132:9,10,11,12; Ps.103:5; Ps.65:1

 

       

 

  

 

2022-12-22 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`