Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag Kerst

Op 25 december 2022

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Ds. J. van der Poel

Tekstgedeelte: Lukas 2:12. En dit zal u het teken zijn: Gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe.

Thema: Kerstpredikatie. De boodschap van de engel aan de herders in Efratha's velden.
Vrezende herders. Verblijdde herders. Aanbiddende herders. Verheerlijkende herders. 

Uit: Naar Uw gemaakt bestek. Tien Predikaties. Deel 1(2012)

Liturgie: Ps.32:2; Tien Geboden; Joh.10:1-18 / Luk.2:1-20; Ps.98:3,4; Ps.68:2; Ps.150:1

 

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Ds. P. Zandt

Tekstgedeelte: Psalm 118:23. Dit is van den HEERE geschiedt, en het is wonderlijk inonze ogen.

Thema: Kerstpredikatie. Gods wonderwerk in de zending en overgave van Zijn Zoon.
Gods werk in de zending en overgave van Zijn zoon. Het wonder ervan 

Uit: Gedenkt uw voorganger. Preken en meditaties (1980)

Liturgie: Ps. 17:4; Twaalf Artikelen; Psalm 118:1-23; Ps.118:11,10; Ps.68:5; Ps.72:10

2022-12-25 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`