Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zaterdag Oudjaar

Op 31 december 2022

19.30 - Leesdienst

Schrijver: Ds. C. Smits 

Tekstgedeelte: Psalm 90:1 en 9. Een gebed van Mozes, den man Gods. Heere, Gij zijt ons geweest een Toevlucht van geslacht tot geslacht. Want al onze dagen gaan heen door Uw verbolgenheid; wij brengen onze jaren door als een gedachte. 

Thema: Oudejaarspredikatie. De HEERE, een eeuwige Toevlucht.
De  De noodzakelijkheid van die Toevlucht. De vastheid van die Toevlucht. De onveranderlijkheid van die Toevlucht.

Uit: Profetie en vervulling (2009)

Liturgie: Ps.39:3,4; Overledenen 2022; Ps.89:19; Twaalf Artikelen; Psalm 90; Ps.102:14,15; Ps.90:1; Ps.71:2

 

       

 

  

 

2022-12-31 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`