Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag Nieuwjaar

Op 01 januari 2023

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Ds. J. Fraanje

Tekstgedeelte: Kolossenzen 2:7. Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloeig zijnde in hetzelve met dankzegging. 

Thema: Nieuwjaarspredikatie. Een ernstige vermaning uit liefde. 
Gekend en verkoren. In het geloof bevestigd. Geleerd en dankend. 

Uit: Vierde zestal predikaties (2012)

Liturgie: Ps. 119:1; Tien Geboden; Kol.2:1-10; Ps.73:1,14; Ps.119:72; Ps.122:1; Ps.134:3

 

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Abraham Hellenbroek

Tekstgedeelte: Lukas 16:2b. Geef rekenschap van uw rentmeesterschap.

Thema: Nieuwjaarspredikatie. Geef rekenschap van uw rentmeesterschap.
Het voorwerp der betrachting: uw rentmeesterschap. De verplichting daaromtrent: geef er rekenschap van.

Uit: Der vaderen erfenis. Zestal predicaties van Hollandse oudvaders. Deel 16 (2011)

Liturgie: Ps.24:2; Twaalf Artikelen; Luk.16:1-15; Ps.139:9,14; Ps.130:2; Ps.84:6

2023-01-01 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`