Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 08 januari 2023

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Ludwig Georg Treviranus

Tekstgedeelte: Matthéüs 2:13-15. Toen zij nu vertrokken waren, zie, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom, zeggende: Sta op, en neem tot u het Kindeken en Zijn moeder, en vlied in Egypte, en wees aldaar, totdat ik het u zeggen zal; want Herodes zal het Kindeken zoeken, om Hetzelve te doden. Hij dan opgestaan zijnde, nam het Kindeken en Zijn moeder tot zich in den nacht, en vertrok naar Egypte; En was aldaar tot den dood van Herodes; opdat vervuld zou worden hetgeen van den Heere gesproken is door den profeet, zeggende: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.

Thema: Christus' vlucht naar Egypte.
Gods bevel aan Jozef om met het Kind Jesus met Zijn moeder naar Egypte te vluchten. De tijd; de verschijning; het bevel; de reden. De gehoorzame uitvoering van dat bevel, volgens de voorzegging van de profeet. De vlucht; hoelang zij daar zijn gebleven; De voorzegging.

Uit: Bibliotheek Overjarig Koren (2022)

Liturgie: Ps. 2:6; Tien Geboden; Matth.2; Ps.33:5,6; Ps.22:5; Ps.138:4

 

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Ds. W.C. Lamain

Tekstgedeelte: Matthéüs 28. En laat na den sabbat, als het begon te lichten tegen den eersten dag der week, kwam Maria Magdaléna en de andere Maria, om het graf te bezien.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 17 Van des Heilands opstanding.

Uit: Troostrijk onderwijs. Heidelbergse Catechismus in 83 predikaties (2019)

Liturgie: Ps.81:1,3; Twaalf Artikelen; Matth.28; Ps.118:11,12; Ps.78:33; Ps.47:6,4,5

2023-01-08 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`