Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Donderdag

Op 12 januari 2023

19.30 - Kerkdienst

Predikant: Ds. W.J. op 't Hof

Tekstgedeelte: 1 Timotheüs 1:16. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven.

Thema: Paulus ten voorbeeld.
De voornaamste der zondaren. De lankmoedigheid van Christus. Ten voorbeeld. 

Liturgie: Ps.135:1; Twaalf Artikelen; 1 Tim.1; Ps.75:1,2; Ps.51:5; Ps.51:7

 

       

 

  

 

2023-01-12 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`