Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 15 januari 2023

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Ds. T. Klok

Tekstgedeelte: 2 Samuël 23:5. Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles welgeordineerd en bewaard is; voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel Hij het nog niet doet uitspruiten.

Thema: Hoewel - nochtans.
Dat 'hoewel'. Dat 'nochtans'.

Uit: Een beginsel van de volle oogst. Zeven preken (2022)

Liturgie: Ps.33:1; Tien Geboden; 2 Sam.23:1-7; Ps.144:1,2; Ps.89:12; Ps.32:6

 

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Ds. W.C. Lamain

Tekstgedeelte: Hebreeën.9:1-18. Zo had dan wel ook het eerste verbond rechten van den godsdienst, en van het wereldlijk heiligdom.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 18 vraag 46 Van des Heilands hemelvaart.

Uit: Troostrijk onderwijs. Heidelbergse Catechismus in 83 predikaties (2019)

Liturgie: Ps.21,4,5; Twaalf Artikelen; Heb.9:1-18; Ps.68:9,17; Ps.99:8; Ps.24:4

2023-01-15 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`