Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 22 januari 2023

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Theodorus van der Groe

Tekstgedeelte: Spreuken 3:6a. Ken Hem in al uw wegen.

Thema: Ken Hem in al uw wegen.
De Persoon, Die als het Voorwerp van deze plichtsoefening der gelovigen, beschreven en voorgesteld wordt onder het betrekkelijk woordje Hem. De beoefenende plichtsbetrachting zelf: de gelovige gunstgenoten der opperste Wijsheid moeten Hem kennen in al hun wegen.

Uit: Ken Hem in al uw wegen. Vijf preken (2018)

Liturgie: Ps.25:7; Tien Geboden; 2 Spr.3:1-12; Ps.139:2,3; Ps.62:1; Ps.91:7,8

 

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Ds. W.C. Lamain

Tekstgedeelte: Hebreeën.9:11-28. Maar Christus, de Hogepriester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door den meerderen en volmaakteren tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel. 

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 18 vraag 47 en 48 Van des Heilands hemelvaart.

Uit: Troostrijk onderwijs. Heidelbergse Catechismus in 83 predikaties (2019)

Liturgie: Ps.21,4,5; Twaalf Artikelen; Heb.9:11-28; Ps.102:15,16; Ps.96:4; Ps.68:16

2023-01-22 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`