Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 27 augustus 2023

10.00 -Leesdienst 

Schrijver: Joseph Charles Philpot

Tekstgedeelte: Johannes 14:6b. Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader dan door Mij.

Thema: Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven.
Hoe Jezus de Weg, de Waarheid, en het Leven is. Te bedenken dat niemand tot den Vader komt dan door Jezus Christus.

Uit: De leerredenen. Achttallen 6e-10e Achttal (2008)

Liturgie: Ps.119:17; Tien Geboden; Joh.14:1-14; Ps.25:2,5; Ps.138:4; Ps.42:1,5

        18.30 -Leesdienst  

Schrijver: Ds. W.C. Lamain

Tekstgedeelte: 1 Korinthe 11:17-34. Dit nu hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. 

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 28 vraag 77 Van het Heilig Avondmaal. 

Uit: Troostrijk onderwijs. Heidelbergse Catechismus in 83 predikaties (2019)

Liturgie: Ps.81:4 Twaalf Artikelen; 1 Kor.11:17-34; Ps.132:5,6,9; Ps.132:10; Ps.78:3

2023-08-27 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`