Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 03 september 2023

10.00 -Leesdienst 

Schrijver: Joseph Charles Philpot

Tekstgedeelte: Hebreeën 4:15-16. Want wij hebben geen hogepriester Die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. 

Thema: Een medelijdende Hogepriester en een troon der genade.
De zin van vers 15: Wij hebben geen Hogepriester Die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. De vermaning die voortvloeit uit, en gebaseerd is op het priesterschap van Immanuël: Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd.

Uit: De laatste preken van J.C. Philpot. Deel 1 (2019)

Liturgie: Ps.123:1; Tien Geboden; Heb.4; Ps.6:1,9; Ps.27:7; Ps.103:2,7

        18.30 -Leesdienst  

Schrijver: Ds. W.C. Lamain

Tekstgedeelte: Jesaja 58 Roep uit de keel, houd niet in, verhef uw stem als een bazuin, en verkondig Mijn volk hun overtreding, en het huis Jakobs hun zonden.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 29 Van de wederlegging der transsubstantiatie. 

Uit: Troostrijk onderwijs. Heidelbergse Catechismus in 83 predikaties (2019)

Liturgie: Ps.80:6,11 Twaalf Artikelen; Jes.58; Ps.145:3,4; Ps.119:19,21; Ps.36:2,3

2023-09-03 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`