Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 10 september 2023

10.00 -Leesdienst 

Schrijver: Robert Murray M'Cheyne

Tekstgedeelte: Matthéüs 22:2-2 4. Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had; En zond zijn dienstknechten uit om de genoden ter bruiloft te roepen,en zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: Zegt den genoden: Zie, ik heb mijn middagmaal bereid; mijn ossen, en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed: komt tot de bruiloft.

Thema: Het bruilofsmaal; Jezus nam het brood.
Alle mensen worden genodigd tot het bruiloftsmaal. Wat de Joden met deze uitnodiging deden. Het Evangelie aan de heidenen gezonden. Het oordeel komt. De handelingen van Jezus bij het Avondmaal. De handelingen van de avondmaalgangers.

Uit: Preken over het Nieuwe Testament. Deel 2 (2023)

Liturgie: Ps.33:6; Tien Geboden; Matth.22; Ps.81:9,12,13; Ps.45:6; Ps.92:7

        18.30 -Leesdienst  

Schrijver: Ds. W.C. Lamain

Tekstgedeelte: Hebreeën 9. Zo had dan wel ook het eerste verbond rechten van den godsdienst, en van het wereldlijk heiligdom.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 30 vraag 80 Van de paapse mis. 

Uit: Troostrijk onderwijs. Heidelbergse Catechismus in 83 predikaties (2019)

Liturgie: Ps.74:2,3 Twaalf Artikelen; Heb.9; Ps.118:10,11; Ps.119:65; Ps.132:8

2023-09-10 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`