Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 17 september 2023

10.00 -Leesdienst 

Schrijver: Ds. M.A. Mieras

Tekstgedeelte: Filemon 17. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan gelijk als mij

Thema: Onesimus.
Een weggelopen Onesimus. Een gevangen Onesimus. Een teruggestuurde Onesimus. 

Uit: Eskol Reeks nummer 39 (2023)

Liturgie: Ps.89:1; Tien Geboden; Filemon; Ps.77:11; Ps.68:5; Ps.116:2,4; Ps.116:11

        18.30 -Leesdienst  

Schrijver: Ds. W.C. Lamain

Tekstgedeelte: Matthéüs 22:1-14. En Jezus antwoordende sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 30 vraag 81 en 82. Van de vereisten der avondmaalgangers.

Uit: Troostrijk onderwijs. Heidelbergse Catechismus in 83 predikaties (2019)

Liturgie: Bedezang voor de predikatie; Twaalf Artikelen; Matth.22:1-14; Ps.119:30,31; Ps.32:1; Ps.101:6,7,8

2023-09-17 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`