Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 24 september 2023

10.00 -Leesdienst 

Schrijver: Ds. P. Zandt

Tekstgedeelte: Openbaring 3:7-11. En schrijf aan den engel der Gemeente die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die den sleutel Davids heeft; Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent.

Thema: De brief aan Filadelfia.
Over Filadelfia. Haar Goddelijke Ontfermer. Haar kleine krachten. Haar overwonnen vijanden. Haar zware beproeving.

Uit: Meer dan brood en dagelijks gewin. Tiental preken (1999) 

Liturgie: Ps.139:14; Tien Geboden; Openb.3; Ps.118:9; Ps.119:25,29,53; Ps.131:4

        18.30 -Leesdienst  

Schrijver: Ds. W.C. Lamain

Tekstgedeelte: Matthéüs 16:1-20. En de Farizeën en Sadduceën tot Hem gekomen zijnde en Hem verzoekende, begeerden van Hem dat Hij hun een teken uit den hemel zou tonen.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 31 vraag 83. Van de sleutelen des hemelrijks. 

Uit: Troostrijk onderwijs. Heidelbergse Catechismus in 83 predikaties (2019)

Liturgie: Ps.5:4,8; Twaalf Artikelen; Matth.16:1-20; Ps.84:1,2,6; Ps.24:2; Ps.95:2,4

2023-09-24 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`