Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Donderdag Herdenkingsdienst 100-jarig bestaan

Op 28 september 2023

19.30 - Kerkdienst

Predikant: Ds. A.C. Rijken

Tekstgedeelte: Psalm 100:3. Weet dat de HEERE is God; Hij heeft ons gemaakt (en niet wij), Zijn volk en de schapen Zijner weide. 

Thema: Herdenking 100-jarig bestaan.
Wat de oprichters dreef. Als de nood echt nood is geworden. De zuivere prediking gemist. Leer en leven overeenkomstig Gods woord. Waarom onder deze prediking. De Heere is God.

Liturgie: Ps.25:4,7; Twaalf Artikelen; Psalm 100; Ps.100:2,3,4; Ps.68:13; Ps.89:8

 

       

 

  

 

2023-09-28 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`