Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Donderdag

Op 05 oktober 2023

19.30 - Kerkdienst

Predikant: Ds. W.J. op 't Hof

Tekstgedeelte: Ezechiël37:7-10. Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was, en er werd een geluid als ik profeteerde, en zie ,een beroering! En de beenderen naderden, elk been tot zijn been. En ik zag, en zie, en er werden zenuwen op dezelve, en er kwam vlees op; en Hij trok een huid boven over hen, maar er was geen geest in hen. En Hij zeide tot mij: Profeteer tot den geest; profeteer, mensenkind, en zeg tot den geest: Zo zegt de Heere HEERE: Gij geest, kom aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde, gelijk als Hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heir.

Thema: De levendmaking.
De wijze van de levendmaking. Het resultaat van de levendmaking.

Liturgie: Ps.36:3; Twaalf Artikelen; Eze.37:1-14; Ps.88:7; Ps.119:88; Ps.30:3

 

       

 

  

 

2023-10-05 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`