Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 15 oktober 2023

10.00 -Leesdienst 

Schrijver: Abraham Hellenbroek

Tekstgedeelte: Spreuken 3:32b. Maar Zijn verborgenheid is met de oprechten.

Thema: Des Heeren verborgen goedgunstigheid voor de oprechten.
De onderwepen waarvan Salomo hier meldt: het zijn de oprechten. Hun schoon en dierbaar voorrecht: Zijn verborgenheid is met dezen. 

Uit: Bijbelse keurstoffen Deel 1 (2009)

Liturgie: Ps.36:3; Tien Geboden; Spr.3; Ps.78:1,2; Ps.27:3; Ps.97:7

        18.30 -Leesdienst  

Schrijver: Ds. W.C. Lamain

Tekstgedeelte: Hebreeën 12:14-29. Jaagt den vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand den Heere zien zal. 

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 32. Van de noodzakelijkheid der goede werken.  

Uit: Troostrijk onderwijs. Heidelbergse Catechismus in 83 predikaties (2019)

Liturgie: Ps.112:1,2; Twaalf Artikelen; Heb.12:14-29; Ps.89:3,4; Ps.52:7; Ps.138:1

2023-10-15 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`