Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 22 oktober 2023

10.00 -Leesdienst 

Schrijver: Ds. C. Smits

Tekstgedeelte: Romeinen 10:1. Broeders, de toegenegenheid mijns harten, en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. 

Thema: Tot Israëls zaligheid.
Paulus' gebed voor Israël. Wie hier bidt - want dat heeft wel bijzondere betekenis: Paulus. Voor wie hij bidt - voor Israël. Waartoe hij bidt - hij bidt om hun zaligheid.

Uit:Getekend en bewaard. Zeven predikaties.

Liturgie: Ps.147:10; Tien Geboden; Zach.12; Ps.124:1,2,4; Ps.78:3; Ps.107:22

        18.30 -Leesdienst  

Schrijver: Ds. W.C. Lamain

Tekstgedeelte: Jeremia 31:1-26. Terzelfder tijd, spreekt de HEERE, zal Ik allen geslachten Israëls tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 33 vraag 88. Van de bekering. 

Uit: Troostrijk onderwijs. Heidelbergse Catechismus in 83 predikaties (2019)

Liturgie: Ps.141:1,2; Twaalf Artikelen; Jer.31:1-26; Ps.51:1,2; Ps.30:2,3,4; Ps.122:3

2023-10-22 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`