Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Donderdag Dankdag

Op 26 oktober 2023

14.30 -Kerkdienst

Predikant: Ds. D. Heemskerk

Tekstgedeelte: Job 2: 10b. Ja, zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. 

Thema: Dankdagpredikatie. Job's belijdenis.
De haat van de duivel. Een zwijgende hemel. Een opstandige vrouw. De zwakheid van de oude mens. 

Liturgie: Ps.25:1,8; Tien Geboden; Job.2; Ps.118:3,8; Ps.68:2; Ps.145:6

        19.30 -Kerkdienst  

Predikant: Ds. D. Heemskerk

Tekstgedeelte: Psalm 116:12-13. Wat zal ik den Heere vergelden voor al Zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal den beker der verlossingen opnemen,en den Naam des HEEREN aanroepen.

Thema: Dankdagpredikatie. De dankzegging.
De begeerte om te danken. De weg tot dit danken. De oefening in dit danken.

Liturgie: Ps.65:2,8; Twaalf Artikelen; Psalm 116; Ps.66:2,6; Ps.105:3; Ps.116:7,10

2023-10-26 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`