Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 29 oktober 2023

10.00 -Leesdienst 

Schrijver: Ds. T. Klok

Tekstgedeelte: Matthéüs 23:37b. Hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugelen, en gijlieden hebt niet gewild. 

Thema: Dankdagpredikatie. Gelijk een hen haar kiekens bijeenvergadert.
Hoe nederbuigend Christus komt te zijn dat Hij ons nog wil bijeenvergaderen. Het ontzaglijke ervan als we nu niet zullen willen.

Uit:Een beginsel van de volle oogst. Zeven preken (2022)

Liturgie: Ps.17:4; Tien Geboden; Matth.23:29-39; Ps.25:2,6,7; Ps.80:9,10; Ps.80:11

        18.30 -Leesdienst  

Schrijver: Ds. W.C. Lamain

Tekstgedeelte: Matthéüs 3. En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judéa.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 33 vraag 89,90 en 91. Van de bekering. 

Uit: Troostrijk onderwijs. Heidelbergse Catechismus in 83 predikaties (2019)

Liturgie: Ps.25:4; Twaalf Artikelen; Matth.3; Ps.51:1,2; Ps.130:3; Ps.31:6

2023-10-29 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`