Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Donderdag

Op 09 november 2023

19.30 - Kerkdienst

Predikant: Ds. A. Vlietstra

Tekstgedeelte: Daniël 6: 14. Toen antwoordden zij en zeiden voor den koning: Daniël, een van de gevankelijk weggevoerden uit Juda, heeft, o koning, op u geen acht gesteld, noch op het gebod dat gij getekend hebt; maar hij bidt op drie tijden des daags zijn gebed.

Thema: Daniëls gebedsleven in Babel.
Het wordt bedreigd. Het blijft ongewijzigd. Het is gezegend

Liturgie: Ps.27:2; Twaalf Artikelen; Dan.6:1-25; Ps.17:4; Ps.3:3; Ps.91:5

 

       

 

  

 

2023-11-09 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`