Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 12 november 2023

10.00 -Leesdienst 

Schrijver: Ds. Petrus van der Hagen

Tekstgedeelte: Lukas 18: 13. En de tollenaar van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, zijt mij zondaar genadig.

Thema: De nederige tollenaar.
Een tollenaar. Wat hij doet, wanneer hij komt om God te bidden. Welke woorden hij gebruikt. De vrucht van zijn gebed. Met de reden daarvan. 

Uit:Geschonken geschriften. Preken van oudvaders voor vandaag Deel 1 (2021)

Liturgie: Ps.130:1; Tien Geboden; Luk.18:1-14; Ps.51:1,9; Ps.32:3; Ps.138:3

        18.30 -Leesdienst  

Schrijver: Ds. W.C. Lamain

Tekstgedeelte: Hosea 4. Hoort des HEEREN woord, gij kinderen Israëls; want de HEERE heeft een twist met de inwoners des lands, omdat er geen trouw, en geen weldadigheid, en geen kennis van God in het land is.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 34 vraag 94 en 95. Van Gods wet. Van het eerste gebod.

Uit: Troostrijk onderwijs. Heidelbergse Catechismus in 83 predikaties (2019)

Liturgie: Tien Geboden des Heeren: 1,2; Twaalf Artikelen; Hos.4; Ps.97:1,4; Ps.81:5; Ps.115:1

2023-11-12 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`