Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 19 november 2023

10.00 -Leesdienst 

Schrijver: Ds. J. van der Poel

Tekstgedeelte: Esther 4: 16b. Wanneer ik dan omkom, zo kom ik om.

Thema: Esther in nood en gered. - 1e gedeelte.
Het doodvonnis voor de Joden. Mordechai in zak en as. De onmogelijke roeping van Esther.

Uit: Twee wegen. Preken en meditaties (1983)

Liturgie: Ps.73:7; Tien Geboden; Esther 4; Ps.77:5,6; Ps.116:2,3; Ps.35:1

        18.30 -Leesdienst  

Schrijver: Ds. W.C. Lamain

Tekstgedeelte: Kolossenzen 1:1-20. Paulus, een apostel van Jezus Christus door den wil Gods, en Timotheüs, de broeder. 

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 35 Van het tweede gebod. 

Uit: Troostrijk onderwijs. Heidelbergse Catechismus in 83 predikaties (2019)

Liturgie: Tien Geboden des Heeren: 1,3; Twaalf Artikelen; Kol.1:1-20; Ps.115:2,5; Ps.106:11; Ps.17:7,8

2023-11-19 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`