Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 10 januari 2021

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Robert Murray McCheyne

Tekstgedeelte: Romeinen 8:38-39. Want ik ben verzekerd dat noch dood, noch leven, noch engelen noch overheden noch machten, noch tegenwoordige noch toekomende dingen, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

Thema: De blijde verzekerdheid.
Die buiten Christus zijn. Die in Christus zijn. De liefde van Christus. De liefde van de Vader.

Uit: Christus ons alles. Acht preken (2015)

Liturgie: Ps.146:6; Tien Geboden; Rom.8;  Ps.91:1; Ps.4:3; Ps.36:3

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Hermannus Ferré en Cornelis Brinkman

Tekstgedeelte: Handelingen 17:28. Want in Hem leven wij en bewegen ons en zijn wij; gelijk ook enigen van uw poëten gezegd hebben: Want wij zijn ook Zijn geslacht.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 10 Van de voorzienigheid.
Het leerstuk der Goddelijke voorzienigheid. De geloofswerkzaamheden daarover. 

Uit: Heidelbergse Catechismus in 54 predikaties(2008)

Liturgie: Ps.121:1; Twaalf Artikelen; Hand.17:22-34; Ps.65:6; Ps.147:6; Ps.66:2

2021-01-10 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`