Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 17 januari 2021

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Bernardus Smytegelt

Tekstgedeelte: Jesaja 38:14. Gelijk een kraan of zwaluw, alzo piepte ik, ik kirde als een duif; mijn ogen verhieven zich omhoog; o HEERE, ik word onderdrukt, wees Gij mijn Borg.

Thema: Predikatie over Jesaja 38:14 Op de zieke mensen. Een zieke vrome.

De koning was zeer bedroefd. Hij was zeer biddende. De inhoud van zijn gebed.

Uit: Een woord op zijn tijd. 21  predikaties. Deel1 (2002)

Liturgie: Ps.123:1; Tien Geboden; Jes.38;  Ps.54:1; Ps.119:61; Ps.68:10

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Hermannus Ferré en Cornelis Brinkman

Tekstgedeelte: Matthéüs 1:21. En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn Naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 11 Van de naam Jezus.
De reden waarom Gods Zoon Jezus genaamd wordt. De geloofswerkzaamheid daarover.   

Uit: Heidelbergse Catechismus in 54 predikaties(2008)

Liturgie: Lofzang van Maria:1; Twaalf Artikelen; Matth.1:18-25; Ps.32:1; Ps.73:13; Ps.97:1

2021-01-17 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`