Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 24 januari 2021

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Bernardus Smytegelt

Tekstgedeelte: 2 Koningen 1:15-17a. Toen sprak de Engel des HEEREN tot Elia: Ga af met hem,vrees niet voor zijn aangezicht. En hij stond op en ging met hem af tot den koning. En hij sprak tot hem: Zo zegt de HEERE: Daarom, dat gij boden gezonden hebt om Baäl-zebub, den god van Ekron, te vragen (is het omdat er geen God in Israël is, om Zijn woord te vragen?); daarom, van dat bed, waarop gij geklommen zijt, zult gij niet afkomen, maar gij zult den dood sterven.

Thema: Predikatie Op de goddeloze zieken.
Hoe komt de profeet Elia bij deze zieke koning. Hoe gedroeg hij zich. Wat was de uitkomst.

Uit: Een woord op zijn tijd. 21  predikaties. Deel 1 (2002)

Liturgie: Ps.81:10; Tien Geboden; 2 Kon.1;  Ps.49:3; Ps.4:2; Ps.1:4

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Hermannus Ferré en Cornelis Brinkman

Tekstgedeelte: Johannes 1:42. Deze vond eerst zijn broeder Simon, en zeide tot hem: Wij hebben gevonden den Messias, hetwelk is, overgezet zijnde, de Christus.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 12 Van de naam christus.
De toenaam van het Hoofd, Christus. De erenaam van het lichaam, christenen.

Uit: Heidelbergse Catechismus in 54 predikaties(2008)

Liturgie: Ps.45:4; Twaalf Artikelen; Joh.1:35-52; Ps.133:2; Ps.20:3; Ps.89:8

2021-01-24 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`