Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 31 januari 2021

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Bernardus Smytegelt

Tekstgedeelte: Jesaja 38:16-17. Heere, bij deze dingen leeft men, en in dit alles is het leven van mijn geest; want Gij hebt mij gezond gemaakt en mij genezen. Zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest; maar Gij hebt mijn ziel lieflijk omhelsd, dat zij in de groeve der vertering niet kwame; want Gij hebt al mijn zonden achter Uw rug geworpen.

Thema: Predikatie Op een vrome uit zijn ziekte hersteld.
Wat hem in vrede ontmoette. Wat God aan zijn lichaam deed. Hoe hij naar zijn ziel behandeld was. Hoe hij in dankzegging wegsmelt.

Uit: Een woord op zijn tijd. 21 predikaties. Deel 1(2002)

Liturgie: Ps.66:8; Tien Geboden; Jes.38:9-22;  Ps.118:9; Ps.32:3; Ps.73:12

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Hermannus Ferré en Cornelis Brinkman

Tekstgedeelte: Johannes 6:69. En wij hebben geloofd en bekend, dat Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 13 Van Gods eniggeboren Zoon, onzen Heere.
Waarom Christus heet: Gods eniggeboren Zoon en onze Heere. Daarbij voegen wat het zegt in Hem, als zulk een, te geloven.

Uit: Heidelbergse Catechismus in 54 predikaties(2008)

Liturgie: Ps.110:2; Twaalf Artikelen; Joh.6:52-71; Ps.89:12; Ps.45:6; Ps.97:7

2021-01-31 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`