Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Dinsdag

Op 16 februari 2021

14.30 - Kerkdienst

Predikant: Ds. A.C. Rijken

Tekstgedeelte: Psalm 40:7-9. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer, Gij hebt Mij de oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt Gij niet geeist. Toen zeide Ik: Zie, Ik kom; in de rol des boeks is van Mij geschreven. Ik heb lust, o Mijn God, om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden Mijns ingewands.

Thema: Lijdenspredikatie Een bijzondere psalm.
Wie hier spreekt. Voor wie Hij geleden heeft. De genoegzaamheid van Zijn offerande.

Liturgie: Ps.69:1; Twaalf Artikelen; Psalm 40; Ps.40:4; Ps.25:7; Ps.85:4

 

 

 

2021-02-16 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`