Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 07 februari 2021

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Bernardus Smytegelt

Tekstgedeelte: Johannes 5:14. Daarna vond hem Jezus in den tempel en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiede.

Thema: Predikatie Op een onvrome uit zijn ziekte hersteld.
Waar Jezus de man vindt. De grote weldaad van gezondmaking. Een bedenkelijke les. De waarschuwing.

Uit: Een woord op zijn tijd. 21 predikaties. Deel 1(2002)

Liturgie: Ps.102:13; Tien Geboden; Joh.5:1-15; Ps.79:4,7; Ps.51:7; Ps.100:3

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Hermannus Ferré en Cornelis Brinkman

Tekstgedeelte: Johannes 1:14. En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 14 Van des Heilands ontvangenis en geboorte.
De verborgenheid van Christus' verschijning in het vlees, met het nuttig vruchtgebruik. De geloofswerkzaamheid daarover.

Uit: Heidelbergse Catechismus in 54 predikaties(2008)

Liturgie: Lofzang van Simeon:2; Twaalf Artikelen; Joh.1:1-18; Ps.98:1; Lofzang van Maria:6; Ps.118:13

2021-02-07 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`