Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 14 februari 2021

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Ds. G. van de Breevaart

Tekstgedeelte: Jesaja 53:4. Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten, die heeft Hij gedragen

Thema: Lijdenspredikatie Waarbij de Kerk door het geloof belijdenis doet.
Van haar zonden. Van het welbehagen Gods. Van de liefde van Christus.

Uit: Uw waarheid bevestigd. 24 predikaties (2017)

Liturgie: Ps.22:3; Tien Geboden; Jes.53; Ps.103:2; Ps.73:12; Ps.89:7

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Hermannus Ferré en Cornelis Brinkman

Tekstgedeelte: 1 Petrus 3:18. Want Christus heeft ook ééns voor de zonden geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 15 Van des Heilands lijden.
De geloofsleer van des Heilands lijden en kruisiging. De geloofswerkzaamheid daarover.

Uit: Heidelbergse Catechismus in 54 predikaties(2008)

Liturgie: Ps.40:4; Twaalf Artikelen; 1 Petr.3:8-22; Ps.22:6; Ps.130:4; Ps.69:14

2021-02-14 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`