Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Donderdag

Op 25 februari 2021

14.30 - Kerkdienst

Predikant: Ds. A. Vlietstra

Tekstgedeelte: Matthéüs 26:33. Doch Petrus antwoordende zeide tot Hem: Al werden zij ook allen aan U geërgerd, ik zal nimmermeer geërgerd worden.

Thema: Lijdenspredikatie De hoogmoedige reactie van Petrus.
Een vermaand mens. Een verwaand man. Een betraand oog.

Liturgie: Ps.30:5; Twaalf Artikelen; Matth.26:31-35 en 69-75; Ps.51:2; Ps.141:3

 

 

 

2021-02-25 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`