Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Donderdag Biddag

Op 04 maart 2021

10.00 -Kerkdienst

Predikant: Ds. J.D. Heikamp

Tekstgedeelte: Jona 1:1-2. En het woord des HEEREN geschiedde tot Jona, den zoon van Amitthai, zeggende: Maak u op, ga naar de grote stad Ninevé en predik tegen haar, want hunlieder boosheid is opgeklommen voor Mijn aangezicht.

Thema: Biddagpredikatie Boetedag.
Het woord des HEEREN tot Jona. Gods opdracht : Predik tegen haar. Roepende zonden.

Liturgie: Ps.123:1; Tien Geboden; Matth.12:38-50; Ps.68:16,17; Ps.62:4; Ps.147:5

 14.30 -Kerkdienst

Predikant: Ds. J.D. Heikamp

Tekstgedeelte: Jona 1:3-4. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, van het aangezicht des HEEREN; en hij kwam af te Jafo, en vond een schip, gaande naar Tarsis, en hij gaf de vracht daarvan en ging neder in hetzelve om met henlieden te gaan naar Tarsis, van het aangezicht des HeEREN. Maar de HEERE wierp een grote wind op de zee, en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken.

Thema: Biddagpredikatie Boetedag.
Jona vlucht naar Tarsis. Jona in het schip. God verwekt een storm.

Liturgie: Ps.79:4; Twaalf Artikelen; Jona 1; Ps.85:1,3; Ps.107:13; Ps.127:1

2021-03-04 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`