Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 07 maart 2021

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Ds. A.J. Wijnmaalen 

Tekstgedeelte: Klaagliederen 3:39. Wat klaagt dan een levend mens? Een ieder klage vanwege zijn zonden.

Thema: Biddagpredikatie Tweërlei klagen.
Een beschamende vraag: Wat klaagt dan een levend mens? Een aanbevolen klagen: Een ieder klage vanwege zijn zonden.

Uit: Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken. Acht preken (2010)

Liturgie: Ps.85:2; Tien Geboden; Klaagl.3:1-40; Ps.32:3; Ps.42:7; Ps.52:7

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Ds. W.C. Lamain

Tekstgedeelte: Psalm 60:13. Geef Gij ons hulp uit de benauwdheid, want des mensen heil is ijdelheid.

Thema: Biddagpredikatie Geef Gij ons hulp uit de benauwdheid.
Ons bidden. In de benauwdheid. Niet benauwd.

Uit: Voor bijzondere tijden IV. 22 predikaties (1972)

Liturgie: Ps.20:1; Twaalf Artikelen; Psalm 60; Ps.141:1,2; Ps.3:2; Ps.60:7

2021-03-07 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`