Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Woensdag

Op 24 maart 2021

14.30 - Kerkdienst

Predikant: Ds. H. Zweistra

Tekstgedeelte: Matthéüs 26:36. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsémané, en zeide tot de discipelen: Zit hier neder, totdat ik heenga en aldaar zal gebeden hebben.

Thema: Lijdenspredikatie Jezus in Gethsémané.
Jezus in zware strijd. Jezus' vraag. Jezus' oproep. Jezus overwint. Jezus troost.

Liturgie: Ps.122:3; Twaalf Artikelen; Matth.26:36-46; Ps.22:6,7; Ps.86:6; Ps.32:4

 

 

 

2021-03-24 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`