Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 28 maart 2021

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Ds. A. van der Meer

Tekstgedeelte: Johannes 19:28-30. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden, zeide: Mij dorst. Er stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met hysop, en brachten ze aan Zijn mond. Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht; En het hoofd buigende, gaf den geest.

Thema: Lijdenspredikatie Goede vrijdag Jezus' laatste woorden aan het kruis.
Mij dorst. Het is volbracht. Vader in Uw handen beveel Ik Mijn geest

Uit: Dus wordt des Heeren volk geleid. Zes preken (2008)

Liturgie: Ps.22:7; Tien Geboden; Joh.19:25-30; Ps.69:9; Ps.31:4; Ps.42:1

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Ds. P.J. Dorsman

Tekstgedeelte: Matthéüs 27:51a. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden.

Thema: Lijdenspredikatie Het voorhangsel gescheurd.
De prediking die uitgaat van het voorhangsel in het heiligdom. Door Wie en hoe het voorhangsel werd gescheurd. Voor wie het scheurde.

Uit: Alzo is het geschied. Een tiental predikaties (1985)

Liturgie: Ps.89:16; Twaalf Artikelen; Matth.27:50-60; Ps.22:8; Ps.118:10; Ps.65:3

2021-03-28 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`