Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag Pasen

Op 04 april 2021

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Ds. F. Bakker

Tekstgedeelte: Markus 16:7a. Doch gaat heen, zegt Zijn discipelen en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galiléa.

Thema: Paaspredikatie Het Paasevangelie voor onwaardigen.
Verkondigd aan discipelen, die Hem verlaten hebben. Verkondigd aan Petrus, die Hem verloochend heeft.

Uit: Het eeuwige Woord. Deel II Zes predikaties (1967)

Liturgie: Ps.69:14; Tien Geboden; Mark.16; Ps.103:7; Ps.119:88; Ps.25:7

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Ds. J. Pannekoek

Tekstgedeelte: 1 Petrus 1:3-4. Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden; Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u.

Thema: Paaspredikatie Petrus' getuigenis omtrent de opstanding van Christus.
Getuigende van een bijzondere of onmisbare weldaad. Getuigende van een vaste grondslag. Getuigende van een bewaarde erfenis.

Uit: Vierde achttal predikaties (1976)

Liturgie: Ps.32:4; Twaalf Artikelen; 1 Petr.1; Ps.56:5; Ps.102:15; Ps.112:2

2021-04-04 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`