Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Donderdag

Op 17 juni 2021

19.30 - Kerkdienst

Predikant: Ds. D. Heemskerk

Tekstgedeelte: Jesaja 66:1-2. Alzo zegt de HEERE: De hemel is Mijn troon en de aarde is de voetbank Mijner voeten; waar zou dat huis zijn, dat gijlieden Mij zoudt bouwen? En waar is de plaats Mijner rust? Want Mijn hand heeft al deze dingen gemaakt, en al deze dingen zijn geweest, spreekt de HEERE; maar op dezen zal Ik zien, op den arme en verslagene van geest en die voor Mijn woord beeft.

Thema: De grootheid en majesteit van God.
De openbaring van God. De vermaning van het volk. De ontferming van de zondaar.

Liturgie: Ps.89:3; Twaalf Artikelen; Jes.66; Ps.25:5,8; Ps.138:3; Ps.68:10

 

 

2021-06-17 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`