Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 20 juni 2021

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Joseph Charles Philpot

Tekstgedeelte: Deuteronomium 32:2. Mijn leer druppe als een regen, mijn rede vloeie als een dauw; als een stofregen op de grasscheutjes, en als droppelen op het kruid.

Thema: Een vruchtbare leer.
Welke de 'leer' en de 'rede' is, van welke Mozes onder deze heilige ingeving spreekt. Hoe deze leer en deze rede hadden te 'druppen als een regen en te vloeien als een dauw' - ja, 'als een stofregen en als droppelen' zouden vallen. Waarop de regen, de dauw, de stofregen en droppelen, hadden neer te dalen: - 'op de grassscheutjes en op het kruid. Welke de vrucht van dit alles zou wezen.

Uit: De Leerredenen. 7e t/m 12e Zestal (2009)

Liturgie: Ps.20:1; Tien Geboden; Deut.32: 1-10; Ps.68:4; Ps.65:7,8; Ps.32:4

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Hermannus Ferré en Cornelis Brinkman

Tekstgedeelte: Galaten 2:16. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 24 Van de ongenoegzaamheid onzer goede werken voor God.
De wangevoelens van eigengerechtigheid en verdienstelijkheid weerleggen. De uitvluchten of tegenwerpingen beantwoorden.

Uit: Heidelbergse Catechismus in 54 predikaties(2008)

Liturgie: Ps.119:69; Twaalf Artikelen; Gal.2; Ps.19:4,5; Ps.130:2; Ps.25:10

2021-06-20 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`